خبرگار حوزه بسیج:مهرشاد اسلامی راد| در هفته وحدت دیدار و اعلام همبستگی با خانواده های افاغنه اهل تسنن، از برنامه های بسیجیان خواهر شهر داریون بود. در این دیدار خواهر شکوهی فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت نرجس(س)، ضمن عرض تبریک هفته وحدت گفت:قدرت عظیم وحدت مسلمانان موجب نگرانی آمریکا وصهیونیست ها شده وبه همین علت […]

خبرگار حوزه بسیج:مهرشاد اسلامی راد|

در هفته وحدت دیدار و اعلام همبستگی با خانواده های افاغنه اهل تسنن، از برنامه های بسیجیان خواهر شهر داریون بود.

در این دیدار خواهر شکوهی فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت نرجس(س)، ضمن عرض تبریک هفته وحدت گفت:قدرت عظیم وحدت مسلمانان موجب نگرانی آمریکا وصهیونیست ها شده وبه همین علت تمام توانشان را به کار گرفته اند تا مانع وحدت بین مسلمین شوند تا از این راه به سلطه خود برکشورهای عربی ادامه دهند. پس مسلمانان باید اتحاد خود را در سراسر جهان برای کوری چشم دشمنان اسلام، حفظ نمایند.

   basijkhaharan

telegram-0