مدیران مدارس داریون همراه با مسئولین نمایندگی آموزش وپرورش این منطقه با حجت الاسلام اسدی امام جمعه منطقه داریون دیدارکردند. دراین جلسه زارعی مسئول نمایندگی آموزش و پرورش داریون دررابطه با وضعیت آموزش وپرورش مدارس منطقه داریون سخنانی ایراد کرد. امام جمعه داریون  نیز طی سخنانی دررابطه با منزلت وارزش کارمعلمان سخنانی بیان کرد واززحمات […]

مدیران مدارس داریون همراه با مسئولین نمایندگی آموزش وپرورش این منطقه با حجت الاسلام اسدی امام جمعه منطقه داریون دیدارکردند.

دراین جلسه زارعی مسئول نمایندگی آموزش و پرورش داریون دررابطه با وضعیت آموزش وپرورش مدارس منطقه داریون سخنانی ایراد کرد.

didaremamjomeh

امام جمعه داریون  نیز طی سخنانی دررابطه با منزلت وارزش کارمعلمان سخنانی بیان کرد واززحمات معلمان شاغل دراین منطقه تقدیر نمود.

telegram-0