بهرام کرمدار| چند روز پیش توفیق پیداکردیم درمراسم ختم دومادرشهید که همزمان درحسینیه ولی عصرعج داریون برگزار شد شرکت کنیم. متاسفانه باید بگویم این مراسم درخورشان منطقه داریون نبود واقعا این سوال طرح است که مثلا برای بنیاد شهید مقدورنبود از یک روحانی دراین مجلس استفاده کند؟ من ازبرخی مداحان حاضر در این مراسم چیزی […]

بهرام کرمدار|

چند روز پیش توفیق پیداکردیم درمراسم ختم دومادرشهید که همزمان درحسینیه ولی عصرعج داریون برگزار شد شرکت کنیم.

متاسفانه باید بگویم این مراسم درخورشان منطقه داریون نبود واقعا این سوال طرح است که مثلا برای بنیاد شهید مقدورنبود از یک روحانی دراین مجلس استفاده کند؟

من ازبرخی مداحان حاضر در این مراسم چیزی نمی گویم که تریبون دستشان است و هرچه می خواهند به خورد خلق الله می دهند،ازخواندن اشعاردشتی تا خواندن دعاهای بدون قافیه تا روایات بدون منبع؛اصلا این سوال مطرح است که تریبون مراسم های ختم و بزرگداشت در داریون دست چه کسانی است؟

کسانی که در داریون کارفرهنگی کرده اند می دانند که حسینیه ولی عصر عج مهم ترین پایگاه فرهنگی ومحل پرورش خیلی از شهدای منطقه داریون بوده است؛ کلاسهای فرهنگی شهید شیرعلی سلطانی در این مکان بود.

 شهیدان شکوهی،علی بذرافکن،نادرخوش نزاد،سبزعلی زارع،کورش زارع.وسایرشهیدان ازهمین پایگاه فرهنگی عروج کردند.

باید بگویم وضعیت ظاهری این حسینیه درشان مردم این شهر نیست. درمراسم ختم اهالی داریون که بیشتر دراین حسینیه برگزار می شودافراد زیادی غیربومی حضور پیدا می کنند که پذیرایی فرهنگی از این عزیزان که مردم داریون را مردمی انقلابی وبزرگ می دانندجالب نیست.

 مسوولین محترم فرهنگی داریون به گوش باشید…