یوسف بذرافکن| در مراسم عید سعید فطر به تعداد 21 نفر از افرادی که در جلسات قرائت قرآن ماه مبارک رمضان در مسجد حضور فعال داشتند از طرف کانون فرهنگی ،هنری مسجد امام محمد تقی علیه السلام جوایزی اهداء شد. اسامی این برادران  عبارت است از : علی بذرافکن ، سعید بذرافکن، عباس بذرافکن، حسین […]

یوسف بذرافکن|

در مراسم عید سعید فطر به تعداد 21 نفر از افرادی که در جلسات قرائت قرآن ماه مبارک رمضان در مسجد حضور فعال داشتند از طرف کانون فرهنگی ،هنری مسجد امام محمد تقی علیه السلام جوایزی اهداء شد.

taghdir

اسامی این برادران  عبارت است از : علی بذرافکن ، سعید بذرافکن، عباس بذرافکن، حسین عبدالهی، محمد حسین کردونی، مهدی ایازی، مهراب خوش نژاد، محمد رضا خوش نژاد، محمد خلف زاده، حسین اسدی، محمد حسن بذرافشان، محمد ارجی، مهدی عابدی، محمد گل آور، مهران بذرافشان، ابوالفضل قبادی، ابوالفضل بذرافشان، غلامرضا عسکری، جواد اسلامی راد، صفر امیدی، محمد رضا نعمتی.