حجت السلام والمسلمین حسین امیدی سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس از کانون فرهنگی ،هنری مسجد امام محمد تقی (ع) داریون بازدید کرد . به گزارش داریون نما سرپرست دبیر خانه کانون های مساجد فارس از فعالیت های کانون مسجد داریون و نمایشگاه عکس این کانون و کتابخانه مسجد بازدید کرد . وی  […]

حجت السلام والمسلمین حسین امیدی سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس از کانون فرهنگی ،هنری مسجد امام محمد تقی (ع) داریون بازدید کرد .

bazdid3

به گزارش داریون نما سرپرست دبیر خانه کانون های مساجد فارس از فعالیت های کانون مسجد داریون و نمایشگاه عکس این کانون و کتابخانه مسجد بازدید کرد .

وی  در این دیدار با یوسف بذرافکن مدیر کانون و عبدالرضا شکری فرمانده پایگاه مسجد گفت و گو کرد و تعامل کانون و پایگاه را موجب پیشبرد فعالیت های فرهنگی و هنری دانست .

حجت الاسلام امیدی با نوجوانان و جوانان عضو کانون مسجد به گفت و گو پرداخت و فعالیت های کانون مسجد داریون را خیلی خوب ارزیابی کرد .