50 سال از احداث زمین فوتبال داریون می گذرد اما ظاهرا قرار نیست پس از نیم قرن این زمین خاکی رنگ سبز چمن ببینید!

عکس ها:علی مختاری

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :