یوسف بذرافکن: هنرمندان آینده را باید در پشت میز و نیمکت های امروز جستجو کرد . مردان بزرگ فردا ، امروز در مدارس هستند ! البته به شرط آنکه مورد حمایت قرار گیرند و زمینه ی شکوفایی استعدادهای آن ها فراهم شود . یکی از این دانش آموزان خوش استعداد در زمینه ی خوشنویسی ، […]

یوسف بذرافکن:

هنرمندان آینده را باید در پشت میز و نیمکت های امروز جستجو کرد .

مردان بزرگ فردا ، امروز در مدارس هستند ! البته به شرط آنکه مورد حمایت قرار گیرند و زمینه ی شکوفایی استعدادهای آن ها فراهم شود .

یکی از این دانش آموزان خوش استعداد در زمینه ی خوشنویسی ، ارشیا زارعی فرزند محمد رضا دانش آموز کلاس اول دبستان معرفت دیندارلو است . شاید این دانش آموز اگر مورد توجه و تشویق قرار بگیرد آینده یکی از خوش نویسان منطقه ی داریون باشد .