اخبارهمه

اعلام نتایج کامل آرای 553 نامزد شورای شهر شیراز/ابراهیم صبوری دودجی در رده 7/روح الله افتخار در رده 106

فرمانداری شیراز نتایج کلی شمارش آراء انتخابات شورای شهر شیراز را اعلام کرد.

عالیشوندی فرماندار شیراز همچنین اعلام کرد که در اجراي   ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده  70آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، از تاريخ انتشار اين اعلام نتایج کلی به مدت دو روز هيات اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.

گفتنی است در این لیست دو داریونی شرکت کنده به ترتیب ابراهیم صبوری دودجی با 68125 رای هفتم شده و یکی از منتخبین است همچنین روح الله افتخار با 4969 رای

در رده 106 قرار گرفته اند.

 

نتایج آراء به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذیل است:

1. آقاي سيداحمدرضا دست غيب نام پدر فخرالدين داراي 101609راي

2. خانم ليلا دودمان نام پدر حسين داراي 90624راي

3. آقاي سيدعبدالرزاق موسوي نام پدر سيد عبد النبى داراي 78648راي

4. آقاي نوذر امامي نام پدر اسماعيل داراي 78160راي

5. آقاي سيروس پاك فطرت نام پدر خوبيار داراي 75808راي

6. خانم سولماز دهقاني نام پدر على ناز داراي 72065راي

7. آقاي ابراهيم صبوري دودجي نام پدر مولا داراي 68125راي

8. آقاي نواب قائدي نام پدر ولي اله داراي 66922راي

9. آقاي علي ناصري نام پدر كاكاجان داراي 64835راي

10. آقاي قاسم مقيمي نام پدر حسينعلي داراي 62867راي

11. آقاي سينا بني زماني نام پدر رحيم داراي 62734راي

12. آقای احمد تنوری نام پدر علیرضا دارای 61813 رای

13. آقاي مهدي حاجتي نام پدر حسن داراي 59498راي

14. آقاي سعيد نظري نام پدر محمد على داراي 55245راي

15. آقاي علي راستگو نام پدر غلام داراي 43739راي

16. آقاي محمدتقي تذروي نام پدر خليل داراي 41566راي

17. آقاي سيدكمال پاك فطرت نام پدر سيد عبدالحسين داراي 41289راي

18. آقاي محمدرضا هاجري نام پدر منصور داراي 38862راي

19. آقاي رضا محمديان نام پدر كيكاوس داراي 34606راي

20. خانم زهرا يقطين نام پدر محمدباقر داراي 33926راي

21. آقاي محمدرضي حدائق نام پدر محمد حسين داراي 31996راي

22. آقاي محمودرضا طالبان نام پدر كاظم داراي 29642راي

23. آقاي سيدمهدي رضائي نام پدر سيد کامل داراي 29267راي

24. آقاي سيداحسان اصنافي نام پدر سيدمحمد داراي 29034راي

25. آقاي غلامعلي ترابي نام پدر محمد خليل داراي 28999راي

26. آقاي مظفر مختاري نام پدر عزيز داراي 28221راي

27. آقاي سيدمحسن معين نام پدر سيد عبدالحسين داراي 27554راي

28. آقاي محسن اردكاني نام پدر محمدتقى داراي 26283راي

29. آقاي زين العابدين عرب نام پدر اصغر داراي 24400راي

30. آقاي ملك قيصر شهرياري نام پدر على نجات داراي 20436راي

31. آقاي بيژن زارعي نام پدر خالق داراي 19511راي

32. آقاي محسن اركيا نام پدر ابوالقاسم داراي 19101راي

33. آقاي رضا رسولي نام پدر فتح اله داراي 18898راي

34. آقاي محمدعلي پيرواني نام پدر عزيز داراي 18084راي

35. آقاي محمدعلي رستمي نام پدر اردشير داراي 17499راي

36. آقاي مسعود سامي وند نام پدر اسد الله داراي 17100راي

37. خانم معصومه زارع نام پدر محمد نبى داراي 16849راي

38. آقاي افشين انصاري نام پدر عبدالمطلب داراي 14797راي

39. آقاي عباس افراسيابي كشكولي نام پدر رضا داراي 14147راي

40. آقاي غلام مهدي حق دل نام پدر خليل داراي 13966راي

41. آقاي سيروس سجاديان نام پدر حاجي منصور داراي 13905راي

42. آقاي سيدعبدالرسول ميري نام پدر سيدنورالدين داراي 13679راي

43. آقاي اله يار رضائي بوگي نام پدر علمدار داراي 13011راي

44. آقاي سيدهيبت اله رزم جو نام پدر سيد محمد داراي 12926راي

45. آقاي سعيد سيف نام پدر على اصغر داراي 12866راي

46. آقاي محمدعلي فرهنگ مهر نام پدر نورمحمد داراي 12670راي

47. آقاي ذاكر شجاعيان نام پدر عوض اله داراي 12512راي

48. آقاي اسماعيل رئيسي نام پدر احمد داراي 12233راي

49. آقاي حميدرضا ورع نام پدر محمدجواد داراي 12117راي

50. آقاي عبدالكريم كرمي نام پدر مسلم داراي 11963راي

51. آقاي حسام قلعه دار نام پدر منصور داراي 11890راي

52. آقاي احمد انصاري نام پدر عبدالمحمد داراي 11701راي

53. آقاي سيدمحمدجعفر ناظم السادات نام پدر سيد فتحعلى داراي 11443راي

54. آقاي مهدي خاني نام پدر غلامعلي داراي 11298راي

55. آقاي سيدمحمدكاظم دستغيب نام پدر سيدمحمدهاشم داراي 11151راي

56. آقاي حمداله شاياني نام پدر خدايار داراي 10942راي

57. آقاي رامين طالبي خيرنجاني نام پدر فتحعلي داراي 10590راي

58. آقاي جليل خيرات نام پدر ناصر داراي 10479راي

59. آقاي مجدالدين تجرد نام پدر محمد هادي داراي 10391راي

60. آقاي سيدجليل حجازي نام پدر سيد علي داراي 9952راي

61. آقاي سيدهادي ميرابراهيم نام پدر سيد رضا داراي 9933راي

62. آقاي عليرضا بنياني نام پدر حسينعلى داراي 9915راي

63. آقاي غلامحسين فروغي نيا نام پدر محمدعلى داراي 9760راي

64. آقاي احمدرضا نقيب زاده نام پدر محمد داراي 9445راي

65. آقاي مصطفي نوروزي نام پدر افراسياب داراي 9335راي

66. آقاي علي اسكندري نام پدر منوچهر داراي 8842راي

67. آقاي مهدي كشاورزي نام پدر الخاص داراي 8351راي

68. آقاي غلامعباس شيردل نام پدر رضا داراي 8173راي

69. آقاي سيدمهدي نقيب القراءبنادكي نام پدر سيد احمد داراي 8030راي

70. آقاي ابراهيم رنجبر نام پدر جهان زير داراي 7957راي

71. آقاي حسين خاني نام پدر محمد داراي 7930راي

72. آقاي يوسف شمس نام پدر مسلم داراي 7498راي

73. آقاي بهرامعلي اژدري نام پدر سرحدقلى داراي 7354راي

74. آقاي اردوان اكبرپور نام پدر احمد داراي 7339راي

75. آقاي علي پارسازاد نام پدر محمديار داراي 7150راي

76. آقاي نصير اكبري نام پدر حسين داراي 7101راي

77. آقاي مهدي شيخ موحد نام پدر علي داراي 7034راي

78. آقاي سروش رزمجوئي نام پدر سهراب داراي 6909راي

79. خانم زينب كريمي نام پدر نظر داراي 6674راي

80. آقاي محمد مقتدربيلوئي نام پدر قربانعلي داراي 6650راي

81. آقاي مجتبي نريماني نام پدر عليكرم داراي 6503راي

82. آقاي محسن روستائي نام پدر فرهاد داراي 6477راي

83. آقاي محسن عدالت نام پدر كريم داراي 6394راي

84. آقاي محمد رستمي نام پدر خسرو داراي 6385راي

85. آقاي كرامت اله زراعت نام پدر محمدعلى داراي 6248راي

86. آقاي احسان ده بزرگي نام پدر اسمعيل داراي 6175راي

87. آقاي علي زحمت كش نام پدر قنبر داراي 6138راي

88. آقاي احمدرضا جوكار نام پدر شكراله داراي 6137راي

89. آقاي محمدرضا زارعي نام پدر عبدالرزاق داراي 6111راي

90. خانم فاطمه رئيسي نام پدر اكبر داراي 6093راي

91. آقاي محمدمحسن يقطين نام پدر محمدرضا داراي 6075راي

92. آقاي مهرداد خائف نام پدر حسين مشهوربه منصور داراي 5992راي

93. آقاي مجيد نامور نام پدر محمدعلي داراي 5965راي

94. آقاي محمدقاسم تابنده ماه نام پدر عزيز داراي 5934راي

95. آقاي بهزاد رضوي نام پدر حميد داراي 5798راي

96. آقاي كاظم ياريار نام پدر زياد داراي 5614راي

97. آقاي ابراهيم توانائي نام پدر صيدال داراي 5601راي

98. آقاي سيدمحمدمصطفي دست غيب نام پدر سيد عبد الحسين داراي 5552راي

99. آقاي سعيد عزيزي نام پدر نادعلي داراي 5310راي

100. آقاي محمدرضا افشاراردكاني نام پدر ويسعلى داراي 5211راي

101. آقاي امين وفائي سعدي نام پدر ايوب داراي 5193راي

102. آقاي مسعود حافظي نام پدر علي داراي 5153راي

103. آقاي محمدعلي نعمتي نام پدر محمد داراي 5044راي

104. آقاي حسين صحرانورد نام پدر عبدالعلى داراي 5021راي

105. خانم سميه طالبي اردكاني نام پدر محمدصادق داراي 4977راي

106. آقاي روح اله افتخار نام پدر نعمت اله داراي 4969راي

107. آقاي سيدمحمدامين جعفري حسيني نام پدر سيد محمد داراي 4945راي

108. آقاي ابوالفضل اژدري نام پدر احمد داراي 4858راي

109. آقاي اميرعلي غني پور نام پدر قلي داراي 4796راي

110. آقاي بابك شيرزادي نام پدر حسين داراي 4745راي

111. آقاي مهرداد اژدري نام پدر عبدالرضا داراي 4708راي

112. آقاي غلامرضا آب روش نام پدر غلامحسين داراي 4685راي

113. خانم ثريا فارسي نام پدر نادر داراي 4618راي

114. آقاي كورش حبيبي نام پدر اله بخش داراي 4525راي

115. خانم ليلا پرهيزكار نام پدر محمدخليل داراي 4473راي

116. آقاي اكبر اسماعيلي نام پدر هرمز داراي 4464راي

117. آقاي سيدمحمد كدخدا نام پدر سيدمحمد داراي 4325راي

118. آقاي جواد شكري سبوكي نام پدر جعفر داراي 4309راي

119. آقاي بديع اله رحيمي نام پدر عزت الله داراي 4276راي

120. آقاي حسين خادم الحسيني نام پدر كرامت الله داراي 4249راي

121. آقاي محمدمهدي حاجي اسمعيل عرب نام پدر عباس داراي 4232راي

122. خانم رباب مرادي نام پدر فيض اله داراي 4208راي

123. خانم زهره هاشمي نام پدر سيد رحمان داراي 4122راي

124. آقاي حسين كريمي علاقه بند نام پدر يحيى داراي 4054راي

125. آقاي محمد چوبينه نام پدر نورمحمد داراي 4024راي

126. آقاي احسان محمدي كشكولي نام پدر عباد داراي 4023راي

127. آقاي حامد عربي نام پدر اسفنديار داراي 3984راي

128. آقاي عليرضا فريدوني نام پدر نورمحمد داراي 3950راي

129. آقاي علي شير طاهري نام پدر رضا داراي 3835راي

130. آقاي محمد عزيزي نام پدر زكي داراي 3799راي

131. خانم فاطمه منصورآبادي نام پدر حيدر داراي 3757راي

132. آقاي نوروز دورودي نام پدر نوازاله داراي 3722راي

133. خانم آرزو ابراهيمي نام پدر رحيم داراي 3688راي

134. خانم بهاره شفيعي سروستاني نام پدر جمشيد داراي 3677راي

135. آقاي احد علوي زاده شيرازي نام پدر عبدالرزاق داراي 3635راي

136. آقاي مسعود طاهري نام پدر سپهدار داراي 3608راي

137. آقاي محمدمهدي عليشاهي نام پدر محمدحسين داراي 3604راي

138. آقاي ابوالفضل بادآهنگ نام پدر حميدرضا داراي 3551راي

139. آقاي به منش پارسا نام پدر محمدکريم داراي 3512راي

140. آقاي مهرداد حياتي نام پدر اسمعيل داراي 3507راي

141. آقاي ابوذر رزمجو نام پدر ايرج داراي 3475راي

142. آقاي مسعود پايداري نام پدر ناصر داراي 3456راي

143. خانم ناصره موسوي نام پدر سيدبهاء داراي 3440راي

144. آقاي مهرداد محمدنيا نام پدر رستم داراي 3430راي

145. آقاي حسين توكلي نام پدر عبدالحسين داراي 3387راي

146. آقاي سعيد زارع نام پدر جهانپور داراي 3381راي

147. آقاي يونس غلامي نام پدر رحمت اله داراي 3373راي

148. آقاي علي روشن ضمير نام پدر عبدالمجيد داراي 3355راي

149. آقاي احسان پاك نيت جهرمي نام پدر حسين داراي 3346راي

150. آقاي عبدالكريم فرهمند نام پدر محمد داراي 3230راي

151. خانم نرجس طاهري نام پدر کيامرز داراي 3203راي

152. آقاي احمد حيدري نام پدر حسين داراي 3146راي

153. آقاي غلامرضا عسكري نام پدر حسينعلي داراي 3145راي

154. آقاي شاپور جبروتي نام پدر محمدجان داراي 3067راي

155. خانم فاطمه رمضاني نام پدر عباس داراي 3033راي

156. خانم ليلا كاظمي نام پدر حسن داراي 2902راي

157. آقاي عبدالرسول صادق پور نام پدر عبدالكريم داراي 2893راي

158. آقاي حسن رضا شناسا نام پدر علي اكبر داراي 2891راي

159. آقاي محسن فيروززاده نام پدر محمد داراي 2869راي

160. آقاي محمد رضا رضائي نام پدر غلامحسين داراي 2858راي

161. آقاي محمدرضا صدري شيرازي نام پدر منصور داراي 2809راي

162. خانم پريسا شرافتي نام پدر محمدرضا داراي 2732راي

163. آقاي محمدعلي قجري دوقزلو نام پدر خداداد داراي 2730راي

164. خانم ليلا نمازي نام پدر محمدعلي داراي 2727راي

165. آقاي محمدحسين شفيعي نام پدر محمد صالح داراي 2725راي

166. آقاي سيدجمال الدين انجوي ارسنجاني نام پدر سيد محمود داراي 2692راي

167. آقاي علي كرمي نام پدر جلال الدين داراي 2666راي

168. آقاي سيداحمدرضا ترابي نام پدر سيد محمد داراي 2639راي

169. آقاي هادي توكلي نام پدر اصغر داراي 2630راي

170. آقاي محمدرضا آزادي نام پدر على داراي 2628راي

171. آقاي ابراهيم چوگاني نام پدر مسلم داراي 2627راي

172. آقاي مجيد اشرافي نام پدر ماشاءاله داراي 2612راي

173. آقاي سيدوفادار موسوي نام پدر سيد مصطفى داراي 2568راي

174. آقاي عليرضا ميراحمدي زاده نام پدر محمد جواد داراي 2556راي

175. خانم سكينه دهقاني نام پدر عوض داراي 2553راي

176. آقاي محمدجواد خشنودمنصورخاني نام پدر سيف اله داراي 2507راي

177. آقاي داريوش ستايش گر نام پدر هوشيار داراي 2476راي

178. آقاي حسين زهرائي نام پدر قربانعلى داراي 2465راي

179. خانم دنيا مفتون حقيقي نام پدر محمدحسن داراي 2456راي

180. آقاي مصطفي اوجي نام پدر احمد داراي 2455راي

181. آقاي غلامرضا شريف نام پدر محمدكريم داراي 2454راي

182. خانم افسانه فرخي نام پدر قاسم داراي 2453راي

183. آقاي آرمين خليلي نام پدر عبد الحسين داراي 2387راي

184. خانم گل آفرين قادريان نام پدر اسمعيل داراي 2359راي

185. آقاي حسين خبيري نام پدر اردشير داراي 2350راي

186. آقاي احمد طهماسبي نام پدر رمضان داراي 2332راي

187. آقاي مسعود ضيائي نام پدر حسين داراي 2327راي

188. آقاي مسعود كرمي نسب نام پدر زياد داراي 2315راي

189. آقاي مسعود عبدالهي نام پدر آقاميرزا داراي 2299راي

190. آقاي سيدسروش سجاديان نام پدر سيدمحمدنبي داراي 2282راي

191. خانم زهرا ناظم عاشورا نام پدر عباس داراي 2282راي

192. آقاي اسماعيل نظيري نام پدر عبدالامير داراي 2275راي

193. آقاي سيدحسين ناظمي نام پدر س على اکبر داراي 2262راي

194. آقاي سيدمحمدحسين قاسمي نام پدر سيدمصطفي داراي 2240راي

195. آقاي جعفر نامدار نام پدر غلامرضا داراي 2226راي

196. آقاي حميد شهرياري نام پدر نگهدار داراي 2212راي

197. آقاي محمد ذوالعدل نام پدر احمد داراي 2210راي

198. آقاي محمدرضا رضائي نام پدر حسنعلي داراي 2176راي

199. آقاي مسعود پارسائي نام پدر هادي داراي 2174راي

200. خانم الهه صف شكن نام پدر بهنام داراي 2152راي

201. آقاي محمد جعفري نام پدر قدرت داراي 2143راي

202. آقاي مهرداد كوهي نام پدر بهزاد داراي 2142راي

203. آقاي محمود مرادي نام پدر حسين داراي 2113راي

204. آقاي حسين عباسي نام پدر علي اصغر داراي 2093راي

205. آقاي سعيد نظري داليني نام پدر روشنعلى داراي 2077راي

206. آقاي مسلم وثوق نژادي نام پدر سردار داراي 2049راي

207. آقاي جمال صادقي نور نام پدر نقدی داراي 2044راي

208. آقاي غلامحسين رهبرنيا نام پدر مذکور داراي 2022راي

209. خانم فاطمه كمالي دشتكي نام پدر برزو داراي 1993راي

210. خانم زهرا عابدي نام پدر محمد داراي 1974راي

211. خانم مريم افشاري نام پدر محمد داراي 1967راي

212. آقاي ابوالفضل اشرف منصوري نام پدر سيدابوالفتح داراي 1963راي

213. آقاي محمود ترابي نام پدر داود داراي 1927راي

214. خانم طاهره سهرابي نام پدر محمد نبى داراي 1908راي

215. آقاي رسول شيوخي نام پدر حسين داراي 1900راي

216. آقاي اميرارسلان همايونفر نام پدر اقاشير داراي 1899راي

217. آقاي محسن آزاديان مظفري نام پدر حسين داراي 1887راي

218. آقاي غلامرضا خوش رضا نام پدر اصغر داراي 1884راي

219. آقاي سعيد زارع پل آبگينه نام پدر رضاقلي داراي 1859راي

220. خانم نازنين بالش زر نام پدر غلام رضا داراي 1840راي

221. خانم مليحه روزي طلب نام پدر جعفر داراي 1836راي

222. آقاي محمدمهدي ابراهيمي نام پدر فرج داراي 1833راي

223. آقاي محمدجواد ناظمي نام پدر محمد حسين داراي 1805راي

224. آقاي مصطفي شايق نام پدر عباس داراي 1805راي

225. آقاي محمد جمالي مقدم نام پدر فرشيد داراي 1791راي

226. آقاي حسين كشت كار نام پدر نصراله داراي 1785راي

227. آقاي اميرحسين قزل بيگلو نام پدر مرتضي داراي 1761راي

228. آقاي محمد طيبي پور نام پدر سروعلى داراي 1731راي

229. آقاي علي اشرفي نام پدر موسي داراي 1711راي

230. آقاي محمدرضا عادليان نام پدر ناصر داراي 1710راي

231. آقاي غلامرضا زارع نام پدر علي داد داراي 1697راي

232. آقاي احمد مرادي نام پدر جلال داراي 1696راي

233. آقاي محمدهاشم قدوسي نام پدر جمشيد داراي 1686راي

234. خانم مرضيه دهقان نام پدر عسكر داراي 1675راي

235. خانم فريده پرويزي كشكولي نام پدر علي حسين داراي 1664راي

236. آقاي سيامك رضائي خشكذري نام پدر حسن داراي 1662راي

237. آقاي علي پروين نام پدر اردشير داراي 1652راي

238. آقاي امين الله صلاحي نام پدر حسين داراي 1646راي

239. آقاي رحيم روستا نام پدر سراج الدين داراي 1643راي

240. آقاي محمدعلي خاني زاده نام پدر محمدجعفر داراي 1641راي

241. آقاي ولي اله قزل بيگلو نام پدر اله وردي داراي 1634راي

242. آقاي بهرام دهقاني نام پدر مهراب داراي 1632راي

243. آقاي حشمت اله جاويدان مهر نام پدر باقر داراي 1630راي

244. آقاي علي رهائي نام پدر ابراهيم داراي 1621راي

245. آقاي علي اكبر نصيري نام پدر صفرعلى داراي 1617راي

246. آقاي جمال توكل پورصالح نام پدر محمدعلي داراي 1595راي

247. آقاي محمدعلي زارع نام پدر حيدرعلي داراي 1586راي

248. آقاي كهيار جهانگيري نام پدر طمراس داراي 1560راي

249. آقاي نادر سليماني نام پدر حسن داراي 1559راي

250. آقاي عليرضا عسگري ورنوسفادراني نام پدر غلامرضا داراي 1549راي

251. آقاي چنگيز شيرواني نام پدر محمدحسن داراي 1546راي

252. آقاي مرتضي دهقان نام پدر فيض اله داراي 1542راي

253. خانم فاطمه رزمجوئي نام پدر برزين داراي 1532راي

254. آقاي سيدروح اله ارجمند نام پدر سيدعزيزاله داراي 1508راي

255. آقاي محسن سرتيپي نام پدر عباس داراي 1500راي

256. آقاي مسعود عليائي نام پدر محمد داراي 1496راي

257. آقاي قاسم قاسم پورآغوزي نام پدر نبى اله داراي 1479راي

258. آقاي وحيد توكليان نام پدر اسد الله داراي 1472راي

259. آقاي سروالدين فتحي نام پدر قاسم داراي 1472راي

260. آقاي همت كمالي دشتكي نام پدر برزو داراي 1471راي

261. آقاي حسين اديب نام پدر قريب على داراي 1445راي

262. آقاي ساسان خاني نام پدر غلامعلي داراي 1442راي

263. آقاي محمدعلي نوروزي نام پدر نوازاله داراي 1437راي

264. آقاي محمدرضا شمشيري نام پدر اسکندر داراي 1435راي

265. خانم فاطمه مرادي نام پدر محمداقا داراي 1423راي

266. آقاي اصغر جمشيدي نام پدر بهرام داراي 1420راي

267. آقاي محمدفريد حسيني نام پدر مهدي داراي 1416راي

268. آقاي علي فرجي نام پدر فريبرز داراي 1414راي

269. آقاي عباد زندي لك نام پدر قدرت اله داراي 1390راي

270. آقاي احمد خيرخواه نام پدر اکبر داراي 1384راي

271. آقاي احسان مؤمني نام پدر محمداسماعيل داراي 1382راي

272. آقاي محمد هاشمي اكبرآبادي نام پدر پرويز داراي 1380راي

273. آقاي محسن طالبان پوربيات نام پدر حيدرعلي داراي 1370راي

274. خانم نسرين حقاني صدري نام پدر ريحان داراي 1364راي

275. آقاي اشكان زكيان نام پدر يعقوب داراي 1363راي

276. آقاي غلامحسين احمدي فر نام پدر خيرالله داراي 1357راي

277. آقاي دانش محمدي پور نام پدر علي اصغر داراي 1332راي

278. آقاي مهدي تقويت نام پدر محمد داراي 1325راي

279. آقاي جمال افراسيابي نام پدر شكراله داراي 1321راي

280. آقاي محمدرضا برزگر نام پدر رضا داراي 1308راي

281. آقاي محسن محمدي نام پدر علي اكبر داراي 1306راي

282. آقاي مهدي شفيعي نام پدر محمدرضا داراي 1289راي

283. خانم مرضيه هوشمنداردكاني نام پدر حسين داراي 1285راي

284. آقاي فرزاد زارع نام پدر لهراسب داراي 1282راي

285. آقاي محمدعلي دهقانيان نام پدر درياقلي داراي 1281راي

286. آقاي هادي اسماعيلي پوراردكاني نام پدر عين اله داراي 1271راي

287. آقاي محمود فاتحي نام پدر عبداله داراي 1271راي

288. آقاي محمدحسين قشقائي نام پدر يوسف داراي 1262راي

289. آقاي علي ايوبي كشكولي نام پدر اسکندر داراي 1262راي

290. آقاي حميدرضا محكمي نام پدر محمدجواد داراي 1254راي

291. آقاي نادر احمدي نام پدر مختار داراي 1252راي

292. آقاي علي رضا محمدي نام پدر اكبر داراي 1249راي

293. خانم حكيمه جانبازي سبوكي نام پدر زلال داراي 1223راي

294. آقاي حسين اسدي نام پدر فرامرز داراي 1215راي

295. خانم پروين كشاورزي نام پدر صولت داراي 1188راي

296. آقاي حسين عبدالهي نام پدر الماس داراي 1187راي

297. آقاي محمدصادق يوسفي پور نام پدر ناصر داراي 1169راي

298. خانم سمانه رزمجوئي نام پدر ماندني داراي 1168راي

299. آقاي ابوالفضل انصاري نام پدر غلام حسن داراي 1151راي

300. آقاي سيدمهدي رسولي نام پدر سيدخدابخش داراي 1148راي

301. آقاي خسرو محموديان درويشاني نام پدر خدامراد داراي 1140راي

302. آقاي سيدقاسم حسيني نام پدر سيدهاشم داراي 1123راي

303. خانم فاطمه صالحي نام پدر نعمت اله داراي 1121راي

304. آقاي مجيد زين العابديني نام پدر عباسعلى داراي 1103راي

305. آقاي ايمان عباسي نام پدر مجيد داراي 1103راي

306. آقاي سجاد پارسائي نام پدر ضرغام داراي 1095راي

307. خانم فاطمه ناصري هرسيني نام پدر محمد مراد داراي 1070راي

308. آقاي حسام بيات پور نام پدر محمدرضا داراي 1066راي

309. آقاي شهريار محمودي نام پدر على محمد داراي 1041راي

310. آقاي سالارسعيد افراسيابي نام پدر پرويز داراي 1039راي

311. خانم يلدا كيان مهر نام پدر کيامرث داراي 1036راي

312. خانم پروين غفارزاده نام پدر کاظم داراي 1035راي

313. آقاي سيدحجت حسيني نام پدر سيدمحمدرضا داراي 1035راي

314. خانم فاطمه گل كارفرد نام پدر محمدعلي داراي 1033راي

315. خانم زهرا اوجي فرد نام پدر حجت اله داراي 1033راي

316. خانم سارا كربنده نام پدر موسى داراي 1029راي

317. خانم سميرا حيدرپوربهمن بيگلو نام پدر عبدالرحمن داراي 1028راي

318. آقاي جلال الدين شيباني نام پدر حيدر داراي 1026راي

319. آقاي اميرعلي رزمجوئي نام پدر محمد داراي 1020راي

320. آقاي بهنام قاسمي نام پدر كريم داراي 1015راي

321. خانم فاطمه هاشمي نيك نام پدر قدرت اله داراي 1015راي

322. آقاي عباس كهندل شيرازي نام پدر عزيز داراي 1012راي

323. آقاي عليرضا همايوني فر نام پدر عباس داراي 993راي

324. آقاي رسول قنبري نام پدر خداداد داراي 985راي

325. خانم الهام دهقاني نام پدر على اکبر داراي 983راي

326. خانم شهربانو رحمن ستايش نام پدر عبدالحسين داراي 982راي

327. آقاي سعيد پارسائي نام پدر عزيز داراي 961راي

328. آقاي مهدي بزم آور نام پدر عبدالرحمن داراي 961راي

329. خانم نرجس بديعي نام پدر علي داراي 953راي

330. آقاي محمدمهدي كيانفر نام پدر عباس داراي 944راي

331. آقاي مصطفي طاهري نام پدر نصيب الله داراي 943راي

332. آقاي سيدعليرضا ميرقادري نام پدر سيدمحمود داراي 929راي

333. آقاي نادر زماني نام پدر كرامت داراي 925راي

334. آقاي اميرهوشنگ پي خجسته نام پدر عزيز داراي 924راي

335. خانم حكيمه هوشمند نام پدر رزاق داراي 923راي

336. آقاي سيدحسين موسوي نام پدر سيد حمزه داراي 918راي

337. خانم فاطمه جوانمردي نام پدر بهرام داراي 915راي

338. آقاي فتاح خادمي نام پدر عطاءاله داراي 912راي

339. آقاي محمود طبخي نام پدر داريوش داراي 903راي

340. آقاي علي اصغر شيرمردزاده نام پدر علي اكبر داراي 899راي

341. آقاي ميثم پارسا نام پدر اسداله داراي 898راي

342. آقاي حميدرضا نوذري نام پدر قدرت اله داراي 893راي

343. خانم ليلا معاضديان نام پدر اسداله داراي 885راي

344. آقاي محمدعلي نامداريان نام پدر قريب على داراي 883راي

345. آقاي احمد رسولي نام پدر عزت الله داراي 878راي

346. خانم فاطيما غلامي نام پدر رمضان داراي 871راي

347. آقاي آرش مهدوي نام پدر على داراي 869راي

348. آقاي محمد يغمور نام پدر شكراله داراي 861راي

349. خانم مرضيه عابدمنش نام پدر علي محمد داراي 842راي

350. آقاي حسين طاهري شيرازي نام پدر عبدالکريم داراي 839راي

351. آقاي محمدامين آزاد نام پدر محمدهادي داراي 839راي

352. آقاي رضا طالع قمر نام پدر احمد على داراي 832راي

353. آقاي سيدابراهيم حسيني نام پدر سيدجمال داراي 832راي

354. آقاي رحيم درخشنده نام پدر محمدنبي داراي 831راي

355. آقاي محمد بي گناه نام پدر عنايت اله داراي 825راي

356. آقاي حميدرضا نصيحت كن نام پدر مجيد داراي 824راي

357. آقاي غلام رضا ميرزائي نام پدر ابوالقاسم داراي 822راي

358. آقاي محسن آگهي نام پدر کرم داراي 817راي

359. آقاي احمد بهروز نام پدر نادعلى داراي 805راي

360. آقاي پژمان عبدي طالب بيگي نام پدر عباد داراي 804راي

361. آقاي محمدرضا پرنيان نام پدر شکراله داراي 803راي

362. آقاي رضا محمدپور نام پدر التفات داراي 803راي

363. آقاي محمدكاظم جمشيدي نام پدر زين العابدين داراي 802راي

364. آقاي علي اكبر سپاسدار نام پدر حميد داراي 799راي

365. آقاي محمدمهدي پيروزمندان نام پدر محمد كاظم داراي 797راي

366. آقاي سعيد رحيم زاده نام پدر محمود داراي 796راي

367. خانم فاطمه زهرا جعفري نام پدر فيض اله داراي 794راي

368. خانم شكوفه خليفه نام پدر محمدعلي داراي 790راي

369. آقاي دانيال سلطاني نام پدر ناصر داراي 777راي

370. آقاي نيما كشاورز نام پدر نوازاله داراي 777راي

371. خانم زهرا شهرياري گرائي نام پدر غلامعلى داراي 772راي

372. خانم فاطمه مختاري نام پدر خسرو داراي 770راي

373. آقاي محمد كياني نام پدر محمدحسن داراي 769راي

374. خانم آفرين قائمي نام پدر محمد کريم داراي 769راي

375. خانم معصومه اسوء نام پدر كمال داراي 769راي

376. آقاي صادق بيدادكش نام پدر رسول داراي 750راي

377. آقاي حميد رهنما نام پدر محمدعلي داراي 745راي

378. خانم سهيلا كمال زاده نام پدر حسين داراي 742راي

379. خانم سوسن اسپرجاني نام پدر غلامعلي داراي 741راي

380. خانم عاطفه نجمي نام پدر علي داراي 738راي

381. آقاي فرهاد محمدرحيم نام پدر سياوش داراي 736راي

382. آقاي احمد زارعي نام پدر محمد داراي 734راي

383. خانم ساره سلطاني نام پدر مرتضي داراي 732راي

384. آقاي محمد اسكندري نژادفرد نام پدر شهباز داراي 728راي

385. آقاي احسان شهسواري شيرازي نام پدر حسينعلي داراي 727راي

386. آقاي حامد رحيمي كوهنجاني نام پدر زلفعلي داراي 726راي

387. آقاي محمدرضا صفري نام پدر شكراله داراي 717راي

388. آقاي محمدحسن اكبري نام پدر على محمد داراي 712راي

389. آقاي حميدرضا ميرزائي نام پدر بهنام داراي 709راي

390. آقاي غلامحسين صالحي راد نام پدر قربانعلى داراي 709راي

391. آقاي ساسان حسيني نام پدر محمد داراي 703راي

392. آقاي حميد حيدري نام پدر على داراي 697راي

393. آقاي هادي رضائي نام پدر محمد داراي 697راي

394. خانم زهرا نصرشيراز نام پدر اسمعيل داراي 685راي

395. آقاي غلام رضا رحيمي نام پدر رضا داراي 685راي

396. آقاي مجتبي شيرمرد نام پدر ذبيح اله داراي 683راي

397. آقاي مهران رشيدي نام پدر عبداله داراي 683راي

398. آقاي رسول دارائي نام پدر معصوم داراي 679راي

399. آقاي هوشنگ اسفندياري پور نام پدر محمد حسين داراي 676راي

400. آقاي حبيب رفيعي نام پدر نصيب اله داراي 666راي

401. آقاي سينا رحيم زاده نام پدر محمود داراي 662راي

402. آقاي مهرداد كاظمي نام پدر غلام داراي 661راي

403. خانم مريم معصومي نام پدر ابراهيم داراي 660راي

404. آقاي محمد آزادي نام پدر امراله داراي 653راي

405. خانم پروين اسكندريان نام پدر محمد داراي 645راي

406. آقاي مجتبي مرادي نام پدر حسن داراي 642راي

407. خانم فاطمه كاظمي نژاداصطهباناتي نام پدر حسن داراي 636راي

408. آقاي غلامرضا زارع نام پدر بخش علي داراي 627راي

409. آقاي ابوالفضل معصومي نام پدر جعفر داراي 625راي

410. خانم حميده ابن تقي نام پدر محمود داراي 618راي

411. آقاي حميدرضا سعادتمند نام پدر اكبرمشهوربه ايرج داراي 611راي

412. آقاي مهدي ارم نام پدر كريم داراي 599راي

413. آقاي محمدسعيد فريدوني نام پدر محمدمراد داراي 596راي

414. آقاي سيدمحمدطالب طالب پور نام پدر سيد موسى داراي 588راي

415. آقاي سيدجمال حسيني نام پدر سيداسحق داراي 585راي

416. آقاي روح اله عبادي ابرقوئي نام پدر قدرت اله داراي 583راي

417. آقاي چنگيز هوشمندي نام پدر حسن داراي 576راي

418. آقاي سعيد جوكار نام پدر اسمعيل داراي 574راي

419. خانم شيدا ستايش نام پدر خسرو داراي 573راي

420. آقاي محمدرضا خليلي نام پدر رحيم داراي 568راي

421. آقاي مجيد جاويدي آلسعدي نام پدر ناصر داراي 567راي

422. آقاي مصطفي رضائي نام پدر اسداله داراي 564راي

423. آقاي امين افشارنادري نام پدر غلام حسن داراي 563راي

424. آقاي مجيد حسين زاده غياث آبادي نام پدر ولي اله داراي 562راي

425. آقاي هدايت اله لقماني جهرمي نام پدر فرج اله داراي 559راي

426. آقاي هاشم زارعي نام پدر خسرو داراي 552راي

427. آقاي محمدعلي فاضلي نام پدر غلام حسين داراي 552راي

428. آقاي ابراهيم رحيمي لركي نام پدر کاکا داراي 547راي

429. آقاي محمدهادي ياورنگون نام پدر غلامعباس داراي 544راي

430. آقاي سيامك نادري نام پدر صمد داراي 541راي

431. آقاي مهدي حقگو نام پدر رحيم داراي 534راي

432. آقاي محمد فريبرز نام پدر ميرزابابا داراي 533راي

433. آقاي محسن صاحب دل نام پدر غدير داراي 529راي

434. آقاي ايمان زارع نام پدر سهراب داراي 529راي

435. آقاي اصغر جاهد نام پدر محمود داراي 517راي

436. خانم هانيه قرائي نام پدر حسن داراي 503راي

437. آقاي علي كاظمي كراني نام پدر شيروان داراي 501راي

438. آقاي طه رضا همايوني نام پدر حميد رضا داراي 500راي

439. آقاي مهدي غظنفري شبانكاره نام پدر عبدالرسول داراي 500راي

440. آقاي علي برق پيما نام پدر عبداله داراي 497راي

441. آقاي يوسف دلجوئي نام پدر محمد داراي 494راي

442. آقاي علي بهرامي نام پدر شهريار داراي 493راي

443. خانم سارا غفاري نام پدر عزت اله داراي 493راي

444. آقاي سيدبهزاد موسوي نام پدر سيد حسين داراي 492راي

445. آقاي سهراب كرمي نام پدر رضا داراي 490راي

446. آقاي علي محرابي نام پدر صفدر داراي 490راي

447. آقاي جهانبخش صالحي نام پدر على داراي 486راي

448. آقاي حسن خيري مظفري نام پدر عبدالحميد داراي 485راي

449. آقاي سيدمجيد پورالحسيني نام پدر سيدعبدالرسول داراي 484راي

450. خانم لادن پوراعتمادي نام پدر علي داراي 481راي

451. آقاي حجت اله بهمن پور نام پدر حسن داراي 478راي

452. خانم پروين اله كرم تاجدي نام پدر عيسي داراي 471راي

453. آقاي ابوالقاسم قاسمي نام پدر حيدر داراي 467راي

454. آقاي محمدامين خادمي نام پدر عبدالعلي داراي 467راي

455. خانم زهره جاويداردكاني نام پدر غلامعلي داراي 465راي

456. خانم مريم فراز نام پدر على داراي 465راي

457. آقاي محمدعلي پرواز نام پدر محمد داراي 463راي

458. آقاي پدرام باسري نام پدر غلامحسين داراي 463راي

459. آقاي مجتبي رنجبر نام پدر عليرضا داراي 461راي

460. آقاي رامتين افشين فر نام پدر ابراهيم داراي 461راي

461. آقاي اصغر چاوشي نام پدر جلال داراي 460راي

462. آقاي محمدرضا فلاح تفتي نام پدر عباسعلى داراي 451راي

463. آقاي جواد فانوسي مهرآبادي نام پدر عبدالخالق داراي 449راي

464. آقاي رضا نظري نام پدر عبدالرحيم داراي 441راي

465. آقاي نويد نيساري نام پدر احمد داراي 440راي

466. آقاي محمد ذنوبي نام پدر علي اكبر داراي 440راي

467. خانم محبوبه غلامي نام پدر خوبيار داراي 436راي

468. آقاي ابراهيم قاسمي نام پدر فتح اله داراي 432راي

469. آقاي سيدعليرضا هدايتيان نام پدر سيد عنايت اله داراي 432راي

470. آقاي محمود حسني زاده نام پدر على داراي 422راي

471. آقاي خليل كامراني نام پدر حاجى داراي 417راي

472. آقاي سيدمحمدحسن موسوي نسب نام پدر سيدهاشم داراي 412راي

473. آقاي رسول دارا نام پدر محمد داراي 411راي

474. آقاي آرمان زارع نام پدر احمد داراي 411راي

475. خانم شهرزاد ستايش نام پدر خسرو داراي 410راي

476. آقاي عليرضا ميرشرف الدين نام پدر حميد داراي 409راي

477. آقاي سهراب احمدي نام پدر احمد داراي 407راي

478. آقاي محمدرضا رستم زاد نام پدر حسين داراي 406راي

479. آقاي عبدالرضا قهرماني نام پدر عبداله داراي 404راي

480. آقاي محسن تورع نام پدر محمد جعفر داراي 403راي

481. خانم سميه رياحين نام پدر ابوالقاسم داراي 387راي

482. آقاي امير پرويز نام پدر بهرام داراي 387راي

483. آقاي علي رحيمي نام پدر حيات على داراي 386راي

484. آقاي ميثم جوكاردهوئي نام پدر اله بخش داراي 384راي

485. آقاي ماجد جمشيدي نام پدر عليرضا داراي 375راي

486. آقاي محمدحسين ساجديان فرد نام پدر كاظم داراي 375راي

487. آقاي عبدالله بخت نام پدر رمضان داراي 370راي

488. آقاي سعيد شعباني نام پدر علي داراي 367راي

489. آقاي اميرحسين رستگار نام پدر احمد داراي 366راي

490. خانم زينب غفاري نام پدر عزت اله داراي 364راي

491. آقاي عبدالعلي روغني جهرمي نام پدر عبدالرزاق داراي 357راي

492. آقاي امير زارعي نام پدر رضا داراي 351راي

493. آقاي نعمت اله فرخ شاد نام پدر محمود داراي 350راي

494. آقاي محمود توافقي جهرمي نام پدر اسمعيل داراي 349راي

495. آقاي مرتضي كشميري نام پدر احمد داراي 348راي

496. آقاي ابراهيم كشاورز نام پدر فرامرز داراي 348راي

497. خانم خديجه غفاري نام پدر عزت اله داراي 348راي

498. آقاي محمد فرهنگ دوست نام پدر سيد عباس داراي 335راي

499. آقاي حبيب ميرزائي نام پدر تيمور داراي 335راي

500. آقاي علي رحيمي نام پدر اسمعيل داراي 332راي

501. خانم رقيه فرخ زاده نام پدر عبدالخالق داراي 331راي

502. آقاي احسان اعتمادي نام پدر محمدنبي داراي 323راي

503. آقاي مسعود كشاورز نام پدر عبدالمجيد داراي 319راي

504. آقاي سيدرضا برزگر نام پدر سيدرمضان داراي 309راي

505. خانم طاهره قنبريان نام پدر علي داراي 309راي

506. آقاي مهدي سلطاني نام پدر جواد داراي 307راي

507. آقاي امين غريبي زيارتي نام پدر ابراهيم داراي 303راي

508. آقاي حميدرضا سعيدي نژاد نام پدر خدارحم داراي 301راي

509. آقاي سعيد شهابي نام پدر علي كرم داراي 298راي

510. آقاي سامان مظفري نام پدر حبيب داراي 297راي

511. آقاي آرش عليزاده نام پدر اسفنديار داراي 295راي

512. آقاي سيدمحمود علوي نام پدر سيدمهدي داراي 291راي

513. آقاي بهنام اسفندياري نام پدر قيصر داراي 281راي

514. آقاي حسين بهمن پوردراوي نام پدر عليرضا داراي 271راي

515. خانم وحيده چوبك نام پدر محمد حسن داراي 267راي

516. آقاي كامبيز همتي اسفياني نام پدر منوچهر داراي 261راي

517. آقاي حسين ترك زاده نام پدر منصور داراي 257راي

518. آقاي كاظم جعفري نيا نام پدر حسن قلى داراي 256راي

519. آقاي عبدالمجيد خلفي نام پدر عباس داراي 252راي

520. آقاي افشين نفرزاده نام پدر علي رضا داراي 237راي

521. آقاي حجت صدري نام پدر صفدر داراي 230راي

522. آقاي محمدحسين ستارخان نام پدر يوسف داراي 229راي

523. آقاي مسعود عباسي فارسي نام پدر فرامرز داراي 227راي

524. آقاي سيدانوش اطمينان نام پدر سيدكمال داراي 227راي

525. آقاي محسن رحيمي نام پدر غريب داراي 217راي

526. آقاي علي خدام نام پدر حسين داراي 216راي

527. آقاي سعيد درجي نام پدر حسين داراي 210راي

528. آقاي جواد ملازاده نام پدر رمضان داراي 204راي

529. آقاي محمدهادي محمدكريمي نام پدر عبدالرحيم داراي 192راي

530. آقاي فريد هشيار نام پدر غلامحسين داراي 189راي

531. آقاي رضا عاقل حقيقي نام پدر حميد داراي 187راي

532. آقاي محمد رجبي نام پدر عبدالرضا داراي 184راي

533. آقاي عبدالرسول مبتهج نام پدر محمدحسن داراي 182راي

534. آقاي شهسوار شهبازي نام پدر حيدر داراي 175راي

535. آقاي محمدحسن مردوست نام پدر عباس داراي 169راي

536. آقاي تورج نجاتي نام پدر رشيد داراي 160راي

537. آقاي محمدكاظم بحريني نام پدر غلامرضا داراي 156راي

538. آقاي توانگر رحيمي نام پدر عبداله داراي 153راي

539. آقاي اصغر حجگذار نام پدر رسول داراي 151راي

540. آقاي محمدامين كرم پور نام پدر حسينعلي داراي 150راي

541. آقاي كورش عطا نام پدر علي داراي 137راي

542. آقاي هادي حيدري نام پدر على کرم داراي 135راي

543. آقاي جهانگير فهيدي نام پدر رسول داراي 134راي

544. آقاي مهدي خلفي نام پدر علي ويس داراي 133راي

545. آقاي عبدالرضا خلج نام پدر ذبيح الله داراي 132راي

546. آقاي نورالدين حيدري علمدارلو نام پدر بهمنيار داراي 130راي

547. آقاي محمدمهدي صمدپور نام پدر ابراهيم داراي 120راي

548. آقاي مصطفي كامگارپور نام پدر اصغر داراي 120راي

549. آقاي ميثم غروري نام پدر مهدي داراي 119راي

550. آقاي علي طلعتي نام پدر محمد مهدی داراي 101راي

551. آقاي رحيم ربيعي گل مكاني نام پدر صفرعلي داراي 94راي

552. آقاي محمدرضا مزارعي فرد نام پدر عباسقلي داراي 93راي

553. آقاي مهرداد علمي فقط نام پدر كريم داراي 63راي

2 دیدگاه

 1. اقای دکتر روح اله افتخار با ارای 4969 رای نفر 106 و اقای محسن اگهی رئیس بانک ملی شعبه داریون با 817 رای نفر 358

 2. سلام و عرض ادب و احترام، جناب آقای صبوری عزیز …

  من اصلا شما را نمی شناسم و از سوابق، تجارب و کارایی تان هیچ چیز نمی دانم. فقط این را می دانم که دودجی هستید؛ اهل منطقه داریون.

  نمی دانم تا چه اندازه با مشکلات و معضلات منطقه ی داریون آشنایی دارید. خب داریون هم یه جورهایی جزو کلان شهر شیراز است و وقتی منتخب مردم شیراز شده اید حتما از کم و کیف مشکلات و معضلات منطقه هم مطلعید.

  تا آن جا که من اطلاع دارم تعداد اعضای دوره چهارم 21 نفر بوده و دوره پنجم 13 نفر است. وقتی شما رتبه هفتم را کسب کرده اید یعنی جزو 13 نفر هستید.

  من به عنوان یک داریونی انتخاب شما توسط مردم شیراز را تبریک می گویم و فقط یک درخواست از شما دارم. منطقه ی داریون با وجود قرابتی که با شیراز دارد و همه چیزش وابسته به این کلان شهر است. تقریبا همیشه فراموش شده بوده است.

  حالا که بر مسند شورای اسلامی شهر شیراز نشسته اید گوشه ی چشمی هم به زادگاهتان داشته باشید، راه دوری نمی رود.

  اگر حالا به هر طریق از این دیدگاه مطلع شدید و پاسخ گو بودید حرف های زیادی با شما داریم، اگر هم ….. که این حرف هم مثل خیلی از حرف های دیگر ….

  بار دیگر انتخاب شما را در این پست حساس و شاید نتیجه بخش برای مردم زادگاهتان تبریک می گویم و باقی بقایتان ….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا