اخبار ويژههمه

حقوق کارگران شهرداری داریون ۶ ماه است پرداخت نشده!

یکی از کارگران شهرداری می گفت وقتی عنوان کردم که تقاضای استعفا دارم و در خواست تسویه حساب نمودم گفتند فعلا قادر به پرداخت مطالبات نیسیتیم.
کارگر دیگری می گفت که بنده از مغازه های مختلف در شهر داریون آن قدر قرض کرده ام که دیگر به من قرض نمی دهند.شرمنده خانواده ام هستم و فعلا فقط با یارانه زندگی را می گذرانیم!
از شهرداری داریون و اعضای شورای اسلامی شهر درخواست می شود تا هر چه سریع تر این موضوع را بررسی و راه حلی برای آن پیدا کنند.

برچسب ها