ديدگاههمه

خبر چیست ؟ دعوت از عموم جهت میهمانی !

نگارنده :محمودمهری|

این روزها دلهاحال وهوای دیگری دارند، گویا خبری درراه است . اگر برای شما خبرمهمی بیاورند، مثلا شمارابه میهمانی مهمی دعوت کنند ، تمام فکروذکرتان این می شود که چگونه خود رابرای میهمانی آماده کنید وبعداز آنکه به میهمانی رفتید ومیزبان بااحترام تمام شما راپذیرفت، شما نیز سعی می کنید رفتاری شایسته ازخود نشان دهیدو آداب میهمانی رارعایت کنید.
حتما متوجه شده اید راجع به چه چیزی می خواهم صحبت کنم ، بله ‮ بزرگترین میهمانی دنیا ! یعنی ضیافت ماه مبارک رمضان به میزبانی خالق بی همتا.آن خالقی که هیچ احتیاجی به بندگانش نداردواین ماهستیم که به اومحتاج هستيم .

درعین بی نیازی اش مخلوقاتش رادوست می دارد .اگر انسان به دست خودش یک چیزی رابسازد خیلی به آن علاقه پیدا می کند حالاچه رسد به خداوند عالم که انسان رابااین عظمت وفهم وشعور آفریده واوراجانشین خودش بر روی زمین قرارداده است .

آن خدايی که درمورد روی گردانندگانش می گوید اگر آنها می دانستند که من چقدر به آنها مشتاقم هر آینه جان می دادند .آری باید باور کنیم که خیلی مارادوست دارد که بساط میهمانی خاصش رادرماه مبارک رمضان پهن می کند .میهمانی که بهایش چیزی نیست جز ذات مقدس خودش .
چراکه انسان ذاتا طوری آفریده شده است که میل به جمال وکمال بی نهایت دراو قرار داده شده است واینکه دنبال هر چیزی که می رود وبه آن می رسد ،باز می بیند راضی نمی شود دلیل برهمین مطلب است که می بایست به آن جمال وکمال بی نهایت که ذات مقدس پروردگارش است وصل شود تاآرام گیرد والبته هرکس درحد خودش باید تلاش کند.مثلا آیت الله بهجت که درحد بالائی قرار داشتندمی فرمایند :اگر سلاطین عالم می دانستندانسان درحال عبادت چه لذتهایی(معنوی) می برد هیچگاه دنبال این مسائل مادی نمی رفتند .
آری ا رمضان می آید ماهی که رسول خدا(ص)درمورد آن می فرماید:به درستی که روکرده به شما ماه خدا بابرکت ورحمت وآمرزش، ماهی که نزد خدابهترین ماههااست، روزهایش بهترین روزهااست وشبهایش بهترین شبهاست وساعتهایش بهترین ساعتهاست وآن ماهی است که خوانده اند شمارادرآن به سوی ضیافت خدا ….نفسهایتان درآن ثواب تسبیح دارد، خواب شما ثواب عبادت دارد وعمل های شما مقبول ودعاهای شما درآن مستجاب است …صدقه بدهید بر مسکینان وفقیران خودوتعظیم نمايید بر پیران خود ورحم کنید کودکان خود راونوازش کنید خویشان خودراو نگاه دارید زبانهای خود رااز آنچه نباید گفت بپوشید دیدگان خودرا ازآنچه حلال نیست شمارانظرکردن بسوی آن وباز دارید گوش های خودرا از آنچه حلال نیست شماراشنیدن آن…هرکه خلق خود را نیکو گرداند بر صراط آسان بگذرددر روزی که قدمهادرآن بلغزد… وهر که دراین ماه یتیم بی پدری راگرامی دارد خداورا درقیامت گرامی داردوهرکه دراین ماه صله واحسان کند خویشان خود ، خداوصل کند اورا برحمت خود در قیامت .
برماست که دربرابر این سفره پر ازکرم میزبان قدر این میهمانی رابدانیم وآنچه او ازما توقع داردوبه خاطرخودمااست راانجام دهیم. ازمهمترین انتظاراتی که میزبان نسبت به مادارد تقوا و ترک گناهان است که انشاءالله بتوانیم دراین ماه به درجه ای از آن برسیم .
معبودا!تو آن روزی که مارا خلق کردی وازروح خود درما دمیدی ماراواله وشیفته خودساختی . پس دراین ماه جلوه ای از آن جمال و جلالت رابر روح خسته مان بتابان تاکمی آرام شویم .
باراالها!توخود مارادعوت نمودی وماهم بسویت می آيیم .هرچند بار گناهان برروی دوشمان سنگینی می کند ولی درکتاب آسمانیت فرمودی : قل یاعبادی الذین اسرفوعلی انفسهم لا تقنطوامن رحمه الله ان الله یغفرالذنوب جمیعا( به بندگانم که به عصیان اسراف برنفس خود کردند بگو :هرگز ازرحمت نامنتهای خداناامید نباشیداالبته خداهمه گناهان راچون توبه کنید می بخشد) وما دراین ضیافت امیدوار به بخشش ولطف تو هستیم .
پروردگارا!نظر رحمتت راآنچنان دراین ماه وعلی الخصوص شبهای قدر شامل حال ما بگردان که مقدرات یکسال آینده امان به بهترین وجه رقم بخورد وآنچنان شویم که تقوای از گناهان راکه درماه مبارکت درپیش گرفته بودیم بعد از آن نیز ادامه دهیم ودوستدار خلقت باشیم وبه احدی ظلم نکنیم که اگر چنین شود جانشین شایسته تو بر روی زمین خواهیم بود .

انشاء الله

1 دیدگاه

  1. عازم یک سفرم، سفری دور به جایی نزدیک

    سفری از خود من تا به خودم، مدتی هست نگاهم

    به تماشای خداست وامیدم به خداوندی اوست

    پیشاپیش فرا رسیدن ماه رمضان، ماه بارش باران رحمت الهی مبارک

    التماس دعا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا