دل نوشته هاهمه

سوالات بي جواب…؛قیمت‮ ‬یه‮ ‬روز‮ ‬بارونی‮ ‬چنده؟

جهان خورشيدي|

راستی؛‮ ‬هیچ‮ ‬وقت‮ ‬از‮ ‬خودت‮ ‬پرسیدی‮ ‬قیمت‮ ‬یه‮ ‬روز‮ ‬زندگی‮ ‬چنده؟
تموم‮ ‬روز‮ ‬رو‮ ‬کار‮ ‬می‮ ‬کنیم‮ ‬و‮ ‬آخرشم‮ ‬از‮ ‬زمین‮ ‬و‮ ‬زمان‮ ‬شاکی‮ ‬هستیم‮ ‬که‮ ‬از‮ ‬زندگی‮ ‬خیری‮ ‬ندیدیم‮.‬

شما‮ ‬رو‮ ‬به‮ ‬خدا‮ ‬تا‮ ‬حالا‮ ‬از‮ ‬خودتون‮ ‬پرسیدید‮:
قیمت‮ ‬یه‮ ‬روز‮ ‬بارونی‮ ‬چنده؟

یه‮ ‬بعدازظهر‮ ‬دلنشین‮ ‬آفتابی‮ ‬رو‮ ‬چند‮ ‬می خری؟
حاضری‮ ‬برای‮ ‬بوکردن‮ ‬یه‮ ‬بنفشه‮ ‬وحشی‮ ‬توی‮ ‬یه‮ ‬صبح‮ ‬بهاری‮ ‬یه‮ ‬اسکناس‮ ‬درشت‮ ‬بدی؟
پوستر‮ ‬تمام رخ‮ ‬ماه‮ ‬قیمتش‮ ‬چنده؟

ولی‮ ‬اینم‮ ‬می دونی‮ ‬که‮ ‬اگه‮ ‬بخوای‮ ‬وقت‮ ‬بگذاری‮ ‬و‮ ‬حتی‮ ‬نصف‮ ‬روز‮ ‬هم‮ ‬بشینی‮ ‬به‮ ‬گلهای‮ ‬وحشی‮ ‬که‮ ‬کنار‮ ‬جاده‮ ‬در‮ ‬اومدن‮ ‬نگاه‮ ‬کنی‮ ‬بوته هاش‮ ‬ازت‮ ‬پول‮ ‬نمی گیرن‮!

چرا‮ ‬وقتی‮ ‬رعدوبرق‮ ‬میاد‮ ‬تو‮ ‬زیر‮ ‬درخت‮ ‬فرار‮ ‬می کنی؟
می ترسی‮ ‬برقش‮ ‬بگیرتت؟
نه،‮ ‬اون‮ ‬می خواد‮ ‬ابهتش‮ ‬رو‮ ‬نشونت‮ ‬بده‮.
آخه‮ ‬بعضی‮ ‬وقتها‮ ‬یادمون‮ ‬می ره‮ ‬چرا‮ ‬بارون‮ ‬می یاد‮!

اینجوری‮ ‬فقط‮ ‬می خواد‮ ‬بگه‮ ‬منم‮ ‬هستم
فراموش‮ ‬نکن‮ ‬که‮ ‬همین‮ ‬بارون‮ ‬که‮ ‬کلافت‮ ‬می کنه‮ ‬که‮ ‬اه‮ ‬چه‮ ‬بی موقع‮ ‬شروع‮ ‬شد،‮ ‬کاش‮ ‬چتر‮ ‬داشتم،‮ ‬بعضی‮ ‬وقتا‮ ‬دلت‮ ‬برای‮ ‬نیم ساعت‮ ‬قدمزدن‮ ‬زیر‮ ‬نم نم‮ ‬بارون‮ ‬لک‮ ‬می زنه‮.

هیچ وقت‮ ‬شده‮ ‬بگی‮ ‬دستت‮ ‬درد‮ ‬نکنه؟
شده‮ ‬از‮ ‬خودت‮ ‬بپرسی‮ ‬چرا‮ ‬تمام‮ ‬وجودشونو‮ ‬روی‮ ‬سر‮ ‬ما‮ ‬گریه‮ ‬می کنن؟

اونقدر‮ ‬که‮ ‬دیگه‮ ‬برای‮ ‬خودشون‮ ‬چیزی‮ ‬نمیمونه‮ ‬و‮ ‬نابود‮ ‬می شن؟
ابرا‮ ‬رو‮ ‬می‮ ‬گم
هیچ وقت‮ ‬از‮ ‬ابرا‮ ‬تشکر‮ ‬کردی؟
هیچ‮ ‬وقت‮ ‬شده‮ ‬از‮ ‬خودت‮ ‬بپرسی‮ ‬که‮ ‬چرا‮ ‬ذره ذره‮ ‬وجودشو‮ ‬انرژی‮ ‬می کنه‮ ‬و‮ ‬به‮ ‬موجودات‮ ‬زمین‮ ‬می بخشه؟‮!

ماهانه‮ ‬می گیره‮ ‬یا‮ ‬قراردادی‮ ‬کار‮ ‬می کنه؟

برای‮ ‬ساختن‮ ‬یه‮ ‬رنگین کمون‮ ‬قشنگ‮ ‬چقدر‮ ‬انرژی‮ ‬لازمه؟
چرا‮ ‬نیلوفر‮ ‬صبح‮ ‬باز‮ ‬میشه‮ ‬و‮ ‬ظهر‮ ‬بسته‮ ‬می شه؟
بابت‮ ‬این‮ ‬کارش‮ ‬چقدر‮ ‬حقوق‮ ‬می گیره؟
چرا‮ ‬فیش‮ ‬پول‮ ‬بارون‮ ‬ماهانه‮ ‬برای‮ ‬ما‮ ‬نمی یاد؟
چرا‮ ‬آبونمان‮ ‬اکسیژن‮ ‬هوا‮ ‬رو‮ ‬پرداخت‮ ‬نمی کنیم؟

تا‮ ‬حالا‮ ‬شده‮ ‬به خاطر‮ ‬اینکه‮ ‬زیر‮ ‬یه‮ ‬درخت‮ ‬بشینی‮ ‬و‮ ‬به‮ ‬آواز‮ ‬بلبل‮ ‬گوش‮ ‬کنی‮ ‬پول‮ ‬بدی؟
قشنگ ترین‮ ‬سمفونی‮ ‬طبیعت‮ ‬رو‮ ‬می‮ ‬تونی‮ ‬یه‮ ‬شب‮ ‬مهتابی‮ ‬کنار‮ ‬رودخونه‮ ‬گوش‮ ‬کنی‮.

قیمت‮ ‬بلیتش‮ ‬هم‮ ‬دل‮ ‬تومنه‮!

خودتو‮ ‬به‮ ‬آب‮ ‬و‮ ‬آتیش‮ ‬میزنی‮ ‬که‮ ‬حتی‮ ‬تابلوی‮ ‬گل‮ ‬آفتابگردون‮ ‬رو‮ ‬بخری‮ ‬و‮ ‬بچسبونی‮ ‬به‮ ‬دیوار‮ ‬اتاقت
ولی‮ ‬اگه‮ ‬به‮ ‬خودت‮ ‬یک‮ ‬کم‮ ‬زحمت‮ ‬بدی‮ ‬میتونی‮ ‬قشنگ ترین‮ ‬تابلوی‮ ‬گل‮ ‬آفتابگردون‮ ‬رو‮ ‬توی‮ ‬طبیعت‮ ‬ببینی‮. ‬گلهای‮ ‬آفتابگردونی‮ ‬که‮ ‬اگه‮ ‬بارون‮ ‬بخورن‮ ‬نه تنها‮ ‬رنگشون‮ ‬پاک‮ ‬نمیشه،‮ ‬بلکه‮ ‬پررنگتر‮ ‬هم‮ ‬می شن

لازم‮ ‬نیست‮ ‬روی‮ ‬این‮ ‬تابلو‮ ‬کاور‮ ‬بکشی،‮ ‬چون‮ ‬غبار‮ ‬روی‮ ‬اونو،‮ ‬شبنم‮ ‬صبح‮ ‬پاک‮ ‬میکنه‮ ‬و‮ ‬میبره‮.

تو‮ ‬که‮ ‬قیمت‮ ‬همه‮ ‬چیز‮ ‬و‮ ‬با‮ ‬پول‮ ‬میسنجی‮ ‬تا‮ ‬حالا‮ ‬شده‮ ‬از‮ ‬خدا‮ ‬بپرسی:
قیمت‮ ‬یه‮ ‬دست‮ ‬سالم‮ ‬چنده؟
یه‮ ‬چشم‮ ‬بی عیب‮ ‬چقدر‮ ‬میارزه؟
چقدر‮ ‬باید‮ ‬بابت‮ ‬اشرف‮ ‬مخلوقات‮ ‬بودنم‮ ‬پرداخت‮ ‬کنم؟‮!
قیمت‮ ‬یه‮ ‬سلامتی‮ ‬فابریک‮ ‬چقدره؟

خیلی‮ ‬خنده‮ ‬داره‮ ‬نه؟
و‮ ‬خیلی‮ ‬سوالها‮ ‬مثل‮ ‬اینکه‮ ‬شاید‮ ‬به‮ ‬ذهن‮ ‬هیچ‮ ‬کدوممون‮ ‬نرسه‮ ..‮.

اون‮ ‬وقت‮ ‬تو‮ ‬موجود‮ ‬خاکی‮ ‬اگه‮ ‬یه‮ ‬روز‮ ‬یکی‮ ‬از‮ ‬این‮ ‬دارایی هایی‮ ‬رو‮ ‬که‮ ‬داری‮ ‬ازت‮ ‬بگیرن‮ ‬زمین‮ ‬و‮ ‬زمان‮ ‬رو‮ ‬به‮ ‬فحش‮ ‬و‮ ‬بد‮ ‬و‮ ‬بیراه‮ ‬می گیری؟
چی‮ ‬خیال‮ ‬کردی؟

پشت‮ ‬قبالت‮ ‬که‮ ‬ننوشتن‮. ‬نه‮ ‬عزیز‮ ‬خیال‮ ‬کردی‮!

اینا‮ ‬همه‮ ‬لطفه،‮ ‬همه‮ ‬نعمته‮ ‬که‮ ‬جنابعالی‮ ‬بهحساب‮ ‬حق‮ ‬و‮ ‬حقوق‮ ‬خودت‮ ‬می ذاری
تا‮ ‬اونجاکه‮ ‬اگه‮ ‬صاحبش‮ ‬بخواد‮ ‬میتونه‮ ‬همه‮ ‬رو‮ ‬آنی‮ ‬ازت‮ ‬پس‮ ‬بگیره‮.‬
پروردگاری‮ ‬که‮ ‬هر‮ ‬چی‮ ‬داریم‮ ‬از‮ ‬ید‮ ‬قدرت‮ ‬اوست‮ …

اینو‮ ‬بدون‮ ‬اگه‮ ‬یه‮ ‬روزی‮ ‬فهمیدی‮ ‬قیمت‮ ‬یه‮ ‬لیتر‮ ‬بارون‮ ‬چنده؟
قیمت‮ ‬یه‮ ‬ساعت‮ ‬روشنایی‮ ‬خورشید‮ ‬چنده؟
چقدر‮ ‬باید‮ ‬بابت‮ ‬مکالمه‮ ‬روزانه مون‮ ‬با‮ ‬خدا‮ ‬پول‮ ‬بدیم؟

یا‮ ‬اینکه‮ ‬چقدر‮ ‬بدیم‮ ‬تا‮ ‬نفسمون‮ ‬رو،‮ ‬بیمنت‮ ‬با‮ ‬طراوت‮ ‬طبیعت‮ ‬زیباش‮ ‬تازه‮ ‬کنیم‮ ‬اون‮ ‬وقت‮ ‬می فهمی‮ ‬که‮ ‬چرا‮ ‬داری‮ ‬تو‮ ‬این‮ ‬دنیا‮ ‬زندگی‮ ‬مي کنی‮!

قدر‮ ‬خودت‮ ‬رو‮ ‬بدون‮ ‬و‮ ‬لطف‮ ‬دوستان‮ ‬و‮ ‬اطرافیانت‮ ‬رو‮ ‬هم‮ ‬دست‮ ‬کم‮ ‬نگیر

به‮ ‬زندگیت‮ ‬ایمان‮ ‬داشته‮ ‬باش‮ ‬تا‮ ‬بشه‮ ‬تموم‮ ‬قشنگی های‮ ‬دنیا‮ ‬مال‮ ‬تـــو
این‮ ‬مطلب ‬رو‮ ‬برای‮ ‬ده‮ ‬نفر‮ ‬که‮ ‬لیاقتش‮ ‬رو‮ ‬دارن‮ ‬بفرست
اگه‮ ‬ده‮ ‬نفر‮ ‬پیدا‮ ‬نکردی‮ ‬در‮ ‬خودت‮ ‬تجدید‮ ‬نظر‮ ‬کن

‮ مهربانی‮ ‬یعنی‮ ‬فرستادن‮ ‬یک‮ ‬نامه‮ ‬به‮ ‬یک‮ ‬دوست…

3 دیدگاه

  1. سلام مطلب جالبی بود با تشکر از نویسنده این مطلب موفق باشید انشاءالله شاهد مطالب دیگری هم از شما باشیم

  2. با تشکر از همشهریان گرامی که به اینجانب نظر لطف داشتند .به امید اینکه همه در سایه الطاف خداوند شاد و پیروز باشیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا