خبرنگار:مجتبی ظهرابی| جلسه این هفته شورای اسلامی شهر داریون بدون حضور خبرنگار داریون نما به دلیل بی اطلاعی از تشکیل یا عدم تشکیل این جلسه برگزار شد. ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون نیز ساعت ۱۶ روز چهارشنبه بعد از تماس خبر نگار داریون نما از شرکت اعضا شورا و به حد نصاب رسیدن […]

خبرنگار:مجتبی ظهرابی|

جلسه این هفته شورای اسلامی شهر داریون بدون حضور خبرنگار داریون نما به دلیل بی اطلاعی از تشکیل یا عدم تشکیل این جلسه برگزار شد.
ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون نیز ساعت ۱۶ روز چهارشنبه بعد از تماس خبر نگار داریون نما از شرکت اعضا شورا و به حد نصاب رسیدن اعضا برای تشکیل جلسه این هفته شورای اسلامی شهر داریون اظهار بی اطلاعی کرد ولی گویا این جلسه با حدود ۴۰دقیقه تاخیر بالاخره بعد از چندین وچند هفته با حضور تمامی اعضای شورا تشکیل شده است.

ناصر شرفی در خصوص این جلسه گفت:تعدادی از شهروندان برای حل مشکلات خود به جلسه شورا مراجعه کردند که اعضا شورا به همراه شهردار به مشکلات آنها رسیدگی و راهنمایی های لازم را انجام دادند.
وی افزود: در ادامه جلسه در خصوص برنامه ریزی و انجا م قانون ۱۴۰ شهری برای نقشه برداری(یو تی ام )از شهر داریون جهت تنظیم اسناد املا ک ،زمینها ومنازل داریون هماهنگی های لازم بین شورا و شهرداری انجام شد و خود مردم نیز عهده دار هزینه های نقشه برداری خواهند بود.
وی همچنین از رفع مشکل آب شهر داریون خبر داد و افزود:بحمداله مشکل آبرسانی و ترانس برق مربوط به پمپ آب حل شده است وهمه مردم داریون از نعمت آب برخوردارند.