جلیل زارع| غریبی درد بی درمانی است! مدام نگرانی! تشویش، دلهره! یکی از دل نگرانی های دائمی من، حوادث جاده ی داریون-شیراز است.کاش یک نفر پیدا می شد، پیرامون حوادثی که طی چند سال اخیر در این جاده ی ولولا اتفاق می افتد، کند و کاوی می کرد! و آن را به نقد می کشانید! […]

جلیل زارع|

غریبی درد بی درمانی است! مدام نگرانی! تشویش، دلهره! یکی از دل نگرانی های دائمی من، حوادث جاده ی داریون-شیراز است.کاش یک نفر پیدا می شد، پیرامون حوادثی که طی چند سال اخیر در این جاده ی ولولا اتفاق می افتد، کند و کاوی می کرد! و آن را به نقد می کشانید!
اگر من ساکن داریون بودم، حتما این کار را می کردم. وقت می گذاشتم و گزارش قابل قبولی از همه ی حوادث چند سال اخیر تهیه می کردم!

به سراغ مسئولین ذی ربط، خانواده هایی که خود و یا عزیزانشان دچار حادثه شده اند و …. می رفتم و علل حوادث را جویا می شدم! باور کنید، اگر می توانستم چند هفته ای در داریون باشم، می گشتم چند نفری را که قلبشان در سینه ، به عشق مردم می تپد،پیدا کرده، همراهشان می شدم و… ولی فکر می کنم، اگر آن چند نفر پیدا شوند، خبرنگاران و تصویر برداران سایت بتوانند همراهشان شوند و …
اگر من معلم یکی از دبیرستان های داریون بودم، موضوع انشای دانش آموزانم را ”کند و کاو در حوادث جاده ی داریون-شیراز” انتخاب می کردم.اگر من جای یکی از مسئولین داریون بودم، خبر پایانی خطبه ی دوم نماز جمعه ی داریون را غنیمت شمرده و کاری می کردم کارستان ! اگر من جای ….. بودم، …..بهانه قرار می دادم و ….(نقطه چین ها را شما کامل کنید! ).


حالا که من جای هیچ کس جز خودم نیستم و خودم هم که ….. دستم کوتاه و خرما بر نخیل است! . .. شاید اگر من هم در داریون بودم، مثل بیش تر شما عزیزان، دست روی دست می گذاشتم تا یک نفر از کره ی مریخ برای حل مشکلات و معضلات داریون، تشریف فرما شود! به خودتان زحمت نداده و در این باره ذهنتان را قلقلک ندهید، بنده به نیابت از شما جویای حال آن یک نفر شدم، گفتند: به علت کسالت با تاخیر تشریف می آورند! انشا الله، با تشریف فرمایی ایشان، همه ی مشکلات مردم داریون حل خواهد شد!
اگر می توانید، حداقل آداب میهمان نوازی را به جای آورده و فرود مستقیم ایشان از کره ی مریخ به داریون را خوشامدی گویید… بنده دو بیت شعر از خواجه حافظ شیرازی قرض گرفته ام،زحمت نوشتن این دو بیت،بر روی تابلو و نصب آن ”سر قهوه خانه ی داریون ”، هم یک شیر مرد داریونی متقبل شود. بفرمایید این هم دو بیت شعر:
رواق منظر چشم من، آستانه ی توست/

کرم نمای و فرود آ که خانه، خانه ی توست/

علاج ضعف دل ما، به لب حوالت کن/

که آن مفرح یاقوت، در خزانه ی توست …

حالا شما دیدگاهتان را بفرمایید، سراپا گوشم…