خوشبختانه داریونی های موفق در اقصی نقاط ایران و جهان کم نیستنند. فرزندان همین آب و خاک که از داریون برخاستند و هر کدامشان اکنون نام داریون و داریونی را پرآوازه کرده اند. خانم مریم کامکار یکی از همین داریونی های موفق است. او به تازگی موفق شده  نفر اول دانشگاه مطرح وست لندن در […]

خوشبختانه داریونی های موفق در اقصی نقاط ایران و جهان کم نیستنند.

فرزندان همین آب و خاک که از داریون برخاستند و هر کدامشان اکنون نام داریون و داریونی را پرآوازه کرده اند.

خانم مریم کامکار یکی از همین داریونی های موفق است. او به تازگی موفق شده  نفر اول دانشگاه مطرح وست لندن در رشته حقوق شود.

برای شناخت بیشتر این داریونی موفق خوب است بدانید او نوه مرحوم علی بخش بذرافکن (دختر مرحومه  شوکت بذارفکن) است.

برای خانم کامکار موفقیت های بیشتری را آرزو می کنیم.